Proposishon reglanan di fli GENERAL pa 2011

revisa pa Komishon Subidornan di Fli

 

 1. Tur fli mester ta traha na man, no ta importa tipo di material

( waja den hilo of blade den rabu si no ta permiti).

 1. Midi di fli ta konta haltura (di boog pa final di fli, fli ku kabes e kabes mester ta di plak)

 2. E partisipante ku inskribi e mes mester subi i baha su fli, sino ta deskonta punto (p.e. –1 for di kada aspekto), (di 4-9 anja un mucha di su kategoria por juda).

 3. Partisipantenan ku tin menos ku 8 anja no ta permiti pa inskribi fli mas grandi ku 1,00 meter. (e mes mester por traha ku e fli) un mucha di su kategoria por juda.

 4. Partisipantenan ku tin menos ku 11 anja no ta permiti pa inskribi fli mas grandi ku 1,50 meter. (e mes mester por traha ku e fli)

 5. Tur fli mester subi y keda por lo menos 2 minut den laira.

 6. Tur fli ta hanja 2 chens pa purba subi (bai kabuya, tira molina, kai di banda, kue kabes abou) pero ta deskonta punto ora subi pa di dos biaha (p.e. –1 for di kada aspecto),

E partisipante ku ser stroba dor di otro hende ku no ta su tim e por hanja otro chens.

 1. Ora kuminsa subi fli den un kategoria NO por inskribi/registra mas den e kategoria ey.

 2. Flinan ku deliberadamente keda den laira ora pidi pa baha esakinan, ta deskonta punto for di nan (p.e. 0,5 for di kada aspekto).

 3. Un fli por partisipa den un kategoria so, pues por subi un biaha so.

 4. Tur partisipante por partisipa un biaha so.

 5. Tin 3 minut pa prepara fli despues ku MC jama e partisipante,

Pues prepara bo fli ora ta bo kategoría.

 1. Flinan mas chiki (mini) mester subi ku por lo menos 3 meter di hilo, y mester subi mas haltu ku e man ku tin e hilo di fli.(fli den serie e mas grandi den serie ta konta)

 2. Flinan ku NO subi NO ta bini na remarke pa ningun premio.

 3. No ta permiti pa desgaba, menospresia otro fli/partisipante públikamente, (boementu )ta wordu deskualifika mesora.

 

 

 

 

 

Reglanan adapta: 1, 7, i 15.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proposishon reglanan di fli JUMBO 2011

revisa pa Komishon Subidornan di Fli

 

 1. En general flinan grandi (jumbo) ta flinan di 4 meter pariba.

 2. Tur jumbo mester ta na velt registra ku midi na e ora stipula ku ta sera inskripshon pa jumbo (p.e. 12:00 ora), prome ku subi e fli su midi mester ta kuadra ku esun di registrashon. (pa no trese tardansa)

 3. Midi prome ku subi i despues ku baha e fli, e midi mas chiki ta konta.

Midi ku a subi ta konta.

En prinsipio subi fli, baha fli. (punto pa kaba deskuti i formula mejor)*

 1. Midi flinan jumbo ku testigo di otro ekiponan.

 2. Midi di fli ta konta haltura, di boog pa final di fli, fli ku kabes e kabes mester ta di plak, fli markonia e partinan na final tapa ta konta, flinan flexible largura di tela ku no ta rabu ta konta (punto pa kaba deskuti i formula mejor)*

 3. Flinan grandi (jumbo) ku ta un kombinashon di mas fli tras di otro, grandura di e fli mas grandi den e serie ta konta.

 4. Un fli grandi (jumbo) di akuerdo ku su midinan no por kompeti den otro kategoria.

 5. No ta permiti pa subi fli grandi (jumbo) ku truck, si por mara na truck.

 6. Flinan mas grandi (jumbo) sin rabu mester lanta kompleto for di suela y keda por lo menos e tempo stipula den laira. 25 meter y 2 minut den laira

 7. Flinan mas grandi (jumbo) ku rabu e rabu mester lanta kompleto for di suela y keda por lo menos e tempo stipula den laira. 25 meter y 2 minut den laira.

 8. Tur fli jumbo ta hanja 2 chens pa purba subi (bai kabuya, tira molina, kai di banda, kue kabes abou) pero ta deskonta punto ora subi pa di dos of tres biaha (p.e. –1 for di kada aspekto), grandura si ta keda konta.

 9. Si e partisipante ser stroba dor di otro hende ku no ta su tim e por hanja otro chens, (extra chens riba 2 chens)

 10. Si tin empate na grandura den jumbo esun ku a subi den un biaha bon ta gana.(subi mesora para ketu den laira)

 11. Subi miho ta e fli ku subi mas haltu(no mas lew), mas liher un bes i ku menos esfuerso i keda para mas ketu na su haltura ta gana.

 

 

 

Reglanan adapta:17, 18 i 26

Adishonal ta reglanan:19, 20, 27, 28 i 29.

Joomla templates by Joomlashine